Missie

Visie

Leefsleutels richt zich naar het onderwijs door het ontwikkelen van educatief materiaal, het organiseren van vormingen en het begeleiden van scholen en leerkrachten. Het versterken van het welbevinden van kinderen, jongeren en hun leerkrachten en het uitbouwen van de school tot een warme en aangename plek staan hierbij centraal.

 

De preventiepiramide

Als algemeen kader hanteert Leefsleutels de preventiepiramide van Prof. Johan Deklerck. Streven naar meer welbevinden op school past in ‘een brede kijk op preventie’. De preventiepiramide maakt duidelijk dat een school die in de eerste plaats investeert in een aangenaam en sterk leefklimaat minder moet focussen op het oplossen van problemen.

 

Gebaseerd op drie pijlers:

1. Het groepsklimaat in de klas

Kinderen en jongeren groeien op in relatie met anderen. Leefsleutels hecht veel belang aan het groepsproces, de veiligheid en het vertrouwen binnen de groep en wil de kracht van een groep versterken.

2. Het actief leren van de leerlingen

Door gebruik te maken van creatieve en actieve groepsactiviteiten creëert Leefsleutels oefensituaties waarbinnen kinderen en jongeren vanuit hun betrokkenheid gestimuleerd worden tot het verwerven van kennis, houding en sociaal emotionele vaardigheden (=sociale competentie). Hierdoor vergroot hun draagkracht en leren ze omgaan met hun draaglast. Het ervaringsgericht leren en reflectie staan tijdens deze werkvormen centraal.

3. De begeleidershouding van de leerkrachten

Leefsleutels ondersteunt begeleiders met tips en suggesties om het leren en leven in groep te begeleiden. Betrokkenheid, een open luisterhouding, respect, veiligheid en vertrouwen zijn enkele basishoudingen die Leefsleutels tracht mee te geven aan de begeleiders.

 

Leefsleutels - Hubert Frère Orbanlaan 48, 9000 Gent - tel.: 09 / 331 60 50 - fax.: 03 / 660 27 01 - info@leefsleutels.be