Voorwaarden

Voorwaarden Leefsleutels

Algemene inschrijvingsvoorwaarden en inlichtingen

Schrijf voor alle opleidingen in via www.leefsleutels.be, tabblad "inschrijven".
Telefonische inlichtingen op 09 / 331 60 50 of via e-mail naar info@leefsleutels.be
Probeer zeker in te schrijven uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van de cursus. Pas dan kan LEEFSLEUTELS je inschrijving tijdig correct verwerken.

Wie zich op de dag zelf nog inschrijft, kan zelf vragen om het attest en de syllabus na te zenden en betaalt in dat geval een administratieve kost van 5 euro.

Afgelastingen

Indien er te weinig inschrijvingen zijn voor een welbepaald programma, behoudt LEEFSLEUTELS zich het recht voor om dat programma af te gelasten. De geïnteresseerden zullen tijdig verwittigd worden.

Betaling

LEEFSLEUTELS bezorgt enkele weken voor de nascholing een factuur aan de dienst boekhouding van de school. Wie persoonlijk inschrijft, los van een school, geeft duidelijk het priveadres op waarop de factuur van LEEFSLEUTELS wordt verwacht. Gelieve niet vooraf over te schrijven. Betaal tijdig je factuur om onnodige kosten te vermijden.

Annulatie

Geldig annuleren kan enkel door uiterlijk 1 maand voor aanvang van de opleiding het secretariaat van LEEFSLEUTELS schriftelijk te verwittigen (via fax, e-mail of post). Bij latere annulatie wordt de school verzocht om de volledige bijdrage te betalen. Indien je onverwachts verhinderd bent om de opleiding te volgen, mag je je laten vervangen door een collega of mag je een andere nascholing op een later tijdstip volgen.

Terugstortingen

Terugstortingen kunnen niet gebeuren in geval van afwezigheid of verontschuldiging voor een nascholing. De volledige bijdrage dient betaald te worden.

 

Leefsleutels - Hubert Frère Orbanlaan 48, 9000 Gent - tel.: 09 / 331 60 50 - fax.: 03 / 660 27 01 - info@leefsleutels.be